Iranian Empire, stretched from the Indus river in the east to the frontiers of Greece in 550 B.C Jews were liberated by Cyrus in Babylon in 539 B.C.
Side Right Menu (Yellow)

7 Faces of History
7000 Years Civilization
5000 Years of Engineering
Ahmad Kasravi
Ancient Women Salary, Employees
Ancient Women
Arab Conquest
Assyrians Persians
Bishapour
Chogha Zanbil - Elamid Era
Clay notes - Darius Administration
Coins
Constitution
Cyrus the Great
Dabirehدبيره پارسی
Darab-Gard دارابگرد
Departure 79
Dynasties (2 Pages)
Engineering of an Empire
Fine Art (3 Pages)
Flag History (1)
Flag History (2)
Flag History (3)
Fossil Fuel
Fossil Fuel-Concession
Glory 1,
Glory 2,
Glory 3 Ancient Iran
Glory 4, Journey to Iran
Glory 5, Iran, Nothing but Iran
Glory of Iran as per Artist
Glory of Iran by Picture
Glory of Persepolis
Hamedan
Herodotus & Iran
History of Iran
Iran heritage
Iran's Heritage (Saad Abad)
Iran, History, Land and People
Iran Farda (3 Pages)
Iranian Government
Iran Media
Iran or Persia
Iran's views
Iran Rulers
Isfahan
Isfahan Page 2
Kashan
Kavir Lout = Gandom Beryan
Khouzestan
Lakes' of Iran
Lost Civilization
Music Glory
Naghsh-e-Rostam
New Year (Now-Rooz)
New Year's Haft Seen Oldest Dam of the world
Old pictures of Iran 1
Old pictures of Iran 2
Old pictures 3 Kajar Era
Persepolis
PERSIAN Gulf
Poet and Patriots
Persepolis Underground of
Rebirth
Religion of Persians
Reporters 1
Reporters 2
Reza Shah the Great
Sayeh Jam
Shiraz
Slide Show
Spy 1
Spy 2
Spy 3
Shush, Susa, Apadana
Tabriz (1)
Tabriz 2
Tabriz 3
Tabriz 4
Tehran
Tehran old and new
The Land And The People
Thinker, Philosophers
Tisfoon
Under Ground City of Zoroastrians'(!) Derinkuyu = Deep Well
Wine and History
Women Clothing in time
Women Clothing in time II
Xeroxes Note
Yalda
Search Engine
Directory of Related Links
Contact Us

See our Glory pages            Iran, History, Land and Glory

Derinkuyu
History of Iran
Underground City, Zoroastrians' or Iranian Mitras Hide-out!!
Derinkuyu= Deep Well, in Turkey, and Iran


Courtesy of: History Channel, Through YouTube

درینکویو در ترکيه و نوش آباد و ابيانه نمونه شهرهای زیرزمینی . ايرانيان/زرتشتیان شگفت انگیز ترین کشف تاریخ درمرکز ايران و ترکیه

هجده متر زير زمين. در شهری که هزاران سال پيش ساخته شده

Darinkuyu

کاپادوکیه Kapadoukia یا نام باستانی و کهنه پارسی این سرزمین کاپادوسیه Cappadocia به معنای سرزمین اسبهای زیبا, بخش باستانی و پهناوری است که امروز در ترکیه مرکزی قرار گرفته و به دلیل ارزش های تاریخی و باستانی, توریستی ترین بخش استان نوشهیر؛ ترکیه کنونی را در بر می گیرد. بازمانده های آتشفشان ونزدیکی آن با سواحل جنوبی دریای سیاه منظره عجیب و شگفت آوری به وجود آورده ,این جايگاه باستانی از سال 1985 از طرف یونسکو جزو میراث فرهنگی جهان شناخته و ثبت شده.

Karinkuyu

اینجا انگورها و شرابهایش از زمان باستان, شهرت داشته, امّا آنچه به این سرزمین ارزش تاریخی و گردشگری داده, خانه ها و پناهگاههای پرشمار و کوچکی است که دردل کوهها وتپه های به جا مانده,  برخی نشانه های ايرانی و برخی با نقاشیهای زیبایی از مسیح ونشانه های مسیحیت, باز مانده از مسیحیانی که از ترس تهاجم سربازان رومی به آنجا پناه برده اند. امّا شگفت آورترین بخش سرزمین کاپادوکیه یا کاپادوسیه ,شهری است زیر زمین با نام درینکویو derinkuy  اين واژه در زبان آذری ويا ريشه ای زبان باستانی که بعد ها به زبان آذری مشهور شده است همچنين در زبان ترکی به چم (چاه ژرف يا چاه عميق) می باشد. که یکی از شگفت انگیزترین کشف  های تاریخ است. ایران باستان و پیروان اهورا مزدا يا ميترا در آنجا آثاری از خود بجای گذاشته اند. درینکويو وشهر های زير زمينی نوش آباد و ابيانه در ايران شهر هایی هستند زیرزمینی و اعجاب آور ,که براثر یک رویداد ساده کشف شد. درسال 1963 کارگرانی که برای ایجاد ساختمانی؛ به کندن زمین مشغول بودند, ناگهان با چاه یا تونل ژرفی درون زمین روبرو شدند. پژوهشهای بعدی؛ کشف یک شهر زیرزمینی از دوران کهن را خبر داد؛ با آثارو نشانه هایی از کهن ترین تمدن جهان, با نمادهایی از اهورا مزدا, فروهر و اسب های پارسی. درنوش آباد هم کسی برای ساخت وساز زمين را میکند و با چاه ژرفی روبرو میشود که روشن میشود دهانه شهری بزرگ در زير زمين است.

darinkuyo

شهری در ژرفای 85 متری زمین در هشت طبقه با گنجایش زندگی برای 20 تا 30هزار مرد وزن کودک و گاو وگوسفندواصطبل اسب. ونیز محلی برای ذخیره غذا و شراب, و درست کردن شراب و روغن و وجود نیایشگاه هایی برای مراسم دینی. دراین شهر زیرزمینی که توسط ایرانیان باستان ,ساخته شده,طبقۀ نخست ,ویژه نگهداری حیواناتی چون گاو و گوسفندواسب بوده؛ پله های تودرتو وپرشماردر هر طبقه, اتاقهایی با آشپزخانه ومحل بزرگی برای نگاهداری شراب و نیز مواد خوراکی . نکته قابل توجه تعداد تونلها وهواکش هاست؛ که به بیرون راه دارند وطوری ساخته شده اند که در اعماق این شهرزیرزمینی هوا جریان دارد و هیچگاه کمبود اکسیژن احساس نمی شود.

darinkuyu

درچهارمین طبقه این شهرزیرزمینی؛ سنگهای سنگین و بزرگی با اندازه های سنگ آسیاب وجود دارند,که به گفته پژوهشگران در صورت حمله و نفوذ دشمن, با این سنگها از پایین راه های ورودی را می بستند, تا از نفوذ دشمن جلوگیری کنند. برخی پژوهشگران نقطه ضعف سیستم دفاعی در این شهر را در آن دانسته اند, که مهاجمین می توانستند با ریختن سمهای کشنده در هواکش ها؛ ساکنان شهر را از پای در آورند. از نظر تاریخی گزنفون xénophon تارخ نگاروفیلسوف یونانی؛ ساخت این شهر و شهرهای زیرزمینی مشابه آنرا در قرنهای چهارم وپنجم پیش از میلاد می داند. روزگاری همه سرزمینهای گسترده میان دورود هالیس و فرات را کاپادوسیه می نامیدند. از زمان مادها این سرزمین جزو بخشی از شاهنشاهی ایران بوده. در تاریخ برای نخستین باردر پایان سده ششم پیش از میلاد است که نامی از کاپادوکیه می رود؛ آن هم در سنگ نبشته های سه زبانه دو تن از پادشاهان هخامنشی «داریوش بزرگ» و«خشایارشاه» . از دیر باز فرهنگ و آیین ایرانی آنچنان در کاپادوسیه و ارمنستان پذیرفته و گسترش یافته بود که می توان گفت مردمان این نواحی درزمان هخامنشیان و اشکانیان ,دیگر ناایرانی – انیرانی - شمرده نمی شدند. پرستش ایزدان ایران به ویژه «مهر و آناهیتا» در کاپادوسیه جریان داشت.

darinkuyu

روایات تاریخ نگاران یونانی؛ و نام گذاری ماههای سال با نامهای ایزدان مزدیسنا در سده پنجم پیش از میلاد در کاپادوسیه؛ باستانی ترین گواهی تاریخی درباره رواج و گسترش آیین مهر در باختر ایران, کاپادوسیه که ترکیه مرکزی امروز در آن قرار دارد؛ می باشد. پرسش اساسی و مهم این است: چرا, ایرانیان باستان و پیروان اهورامزدا، آيين مهر و زرتشت, برای یک زندگی مخفی و طولانی شهری در ژرفای 85 متری زمین ساخته اند؟ آنها از چه دانش و علومی برای ساخت این شهر شگفت آور برخوردار بوده اند؟ پژوهشگران می گویند: با تکنولوژی امروزی؛ ساختن چنین شهری زیرزمینی, برای زندگی 20 تا 30 هزار نفر, ده سال طول می کشد. آنها این شهرزیرزمینی درینکویو را هم ردیف ودر مقایسه با اهرام مصر توصیف می کنند.

darinjuyu

آیا پیروان اهورا مزدا از ترس تهاجم اقوام وحشی؛ یا از ترس رویدادهای سخت طبیعی از جمله زمستانی سخت که در اوستا به عنوان زمستان شیطانی از آن یادکرده؛ از هجوم حمله های هوایی، يا سنگ های آسمانی ويا توفان... به ساختن این شهر زیرزمینی اقدام کرده اند.آیا ازترس موجوداتی فرا زمینی ,به زیر زمین پناه برده اند. این دیدگاه در مورد قوم مایا نیز وجود دارد؛ مایا ها قومی با هوش در دوران باستان بودند که در جنوب آمريکا در مکزيک و آمريکای مرکزی زندگی می کردند واز نبوغ و هوش ویژه ای در ریاضیات و نجوم بهره داشتند اما به یکباره از بین میروند و تمدن آن ها خاموش می شود. نقاشی هایی که از آن ها باقی مانده؛ موجوداتی را نشان میدهد که شباهتی به انسان ها ندارند. در وندیداد دوم؛ اهورامزدا, از پیروانش می خواهدبرای پیشگیری از تهاجم دشمنان ودیوان و پرهیز از صدمات یک زمستان شیطانی و هلاک کننده؛ شهری زیرزمینی بنا کنند. که در صورت لزوم در آنجا به سرببرند. در قسمت بیرونی "درنیکویو" شهر زیرزمینی ایرانیان باستان, خرابه های دوبرج دیده می شود که محلی برای نگهبانان بوده, که اگر مهاجمان و دشمنان نزدیک شوند به ساکنان شهر خبر دهند.

darinjuyu

چرا این شهر زیرزمین ساخته شده؛ چرا مرمان آنروز و برای چه آنجا را پناهگاه خود ساخته اند, تا چه زمانی در آنجا زیسته اند؛ بر سر آنها چه آمده؟ اینها پرسشهایی است که هنوز برای آنها پاسخی کافی پیدا نشده است! آنچه در دنیای امروزی ما روشن است, این که «کاپادوکیه» یا «کاپادوسیه» و «درینکویو» کنونی؛ با 26هزار نفر جمعیت آن؛ یکی از مهمترین مکان های گردشگری وتوریستی ترکیه  شده است. درهای درینکویو از سال 1970, به روی جهانگردان وتوریستها باز شده,ا مّا فقط ده درصد آن در دسترس بوده است.

darinkuyu

ترکیه برای سال 2012 با تبلیغات گسترده, درینکویو را به عنوان یکی از شگفت انگیزترین مکانهای تاریخی و توریستی خود معرفی کرده است.  پرسش اینست ایران؛ سرزمین مادری سازندگان درینکویو– شهر شگفت انگیز زیر زمینی- با آن همه جاذبه های تاریخی و طبیعی هر سال چقدر توریست و گردشگر دارد؟


Ackaemenid
Philosophy, Medicine, Astronomy
Safavids
Isfahan
Reza Khan
Pahlavi Dynasty

To learn more about Iran's history please click here.

Iran, History, Glory Days by picture

Bottom menu

7 Faces of History | 7000 Years Civilization| 5000 Years of Engineering| Ahmad Kasravi| Ancient Women Salary, Employees | Ancient Women | Arab Conquest | Assyrians Persians | Bishapour| Chogha Zanbil - Elamid Era| Clay notes - Darius Administration | Coins | Constitution | Cyrus the Great | Dabirehدبيره پارسی| Darab-Gard دارابگرد| Departure 79| Dynasties (2 Pages) | Engineering of an Empire | Fine Art (3 Pages)| Flag History (1) | Flag History (2)| Flag History (3)| Fossil Fuel| Fossil Fuel-Concession| Glory 1,| Glory 2,| Glory 3 Ancient Iran| Glory 4, Journey to Iran | Glory 5, Iran, Nothing but Iran | Glory of Iran as per Artist| Glory of Iran by Picture| Glory of Persepolis| Hamedan | Herodotus & Iran | History of Iran | Iran heritage| Iran's Heritage (Saad Abad)| Iran, History, Land and People | Iran Farda (3 Pages) | Iranian Government | Iran Media | Iran or Persia| Iran's views| Iran Rulers | Isfahan| Isfahan Page 2| Kashan| Kavir Lout = Gandom Beryan| Khouzestan| Lakes' of Iran| Lost Civilization | Music Glory | Naghsh-e-Rostam | New Year (Now-Rooz) | New Year's Haft Seen Oldest Dam of the world | Old pictures of Iran 1| Old pictures of Iran 2| Old pictures 3 Kajar Era | Persepolis | PERSIAN Gulf | Poet and Patriots| Persepolis Underground of | Rebirth| Religion of Persians | Reporters 1 | Reporters 2 | Reza Shah the Great| Sayeh Jam | Shiraz| Slide Show | Spy 1 | Spy 2 | Spy 3 | Shush, Susa, Apadana | Tabriz (1)| Tabriz 2| Tabriz 3| Tabriz 4| Tehran| Tehran old and new | The Land And The People | Thinker, Philosophers| Tisfoon | Under Ground City of Zoroastrians'(!) Derinkuyu = Deep Well | Wine and History | Women Clothing in time | Women Clothing in time II | Xeroxes Note | Yalda | Search Engine | Directory of Related Links | Contact Us |

See our Glory pages            Iran, History, Land and Glory


© 1990-2024 All rights reserved. Last revised: 2024
Please click here to read our disclaimer
Webmaster
Page designed by Direcconnect -brows all pages from any PC with Internet access.